Το εικονογραφημένο ευαγγέλιο του Βασιλείου Μελιτηνιώτη (Καισάρεια, 1226)


Δημοσιευμένα: Jul 6, 2011
Λέξεις-κλειδιά:
13ος αιώνας Καππαδοκία Καισάρεια Γεννάδειος Βιβλιοθήκη εικονογραφημένα χειρόγραφα κτητορικές επιγραφές γραφή κτήτορες εικονογραφία ευαγγελιστών χειρόγραφα αρμενικής Κιλικίας ή Μικρής Αρμενίας επιγράμματα γραφή μαργαριτόπλεκτη (Perlschrift)
Αγγελική ΜΗΤΣΑΝΗ
Περίληψη

Παρουσιάζεται κωδικολογικά, εικονογραφικά και τεχνοτροπικά το χειρόγραφο ευαγγέλιο του 1226 που ανήκει σήμερα στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη (χφ 1.5), προερχόμενο από την Καισάρεια της Καππαδοκίας, έργο του γραφέα Βασιλείου από τη Μελιτηνή, πρωτονοταρίου του σουλτάνου της Ρωμανίας του Ικονίου Καϊκουπάδη A´ (Alaeddin Kaikobad). Η μελέτη του το συνδέει με την καλλιτεχνική μορφολογία που αναπτύχθηκε στα εργαστήρια της αρμενικής Κιλικίας.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)