Δελτίον ΧΑΕ 23 (2002), Περίοδος Δ'

Δημοσιευμένα: 2002-12-31

ISSN 1105-5758. Επιτροπή έκδοσης: Ηλίας ΚΟΛΛΙΑΣ, Δημήτριος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ, Ευθύμιος ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ, Ροδονίκη ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ. Υπεύθυνη έκδοσης τόμου: Ευγενία ΧΑΛΚΙΑ. Γενική επιμέλεια έκδοσης: Ευαγγελία ΚΥΠΡΑΙΟΥ. Σελιδοποίηση: Ρούλα ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ. Μετάφραση περιλήψεων στα αγγλικά: Alex DOUMAS. Έλεγχος γαλλικών κειμένων: Πάολα ΣΤΑΡΑΚΗ. Στοιχειοθεσία-Εκτύπωση: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΠΙΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Περιεχόμενα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συντομογραφίες

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μεσοβυζαντινή γλυπτική στη Λέρο και τη Νίσυρο

Αγγελική ΚΑΤΣΙΩΤΗ, Ελένη Κ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Γεώργιος Νομικός. Ένας κρητικός ζωγράφος του 17ου αιώνα

Βαρβάρα Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Αγλαΐα Λ. ΤΣΙΑΡΑ

Οπισθοσέλιδα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ