Επιγραφικές μαρτυρίες σε λειψανοθήκη από τη Βόρεια Ήπειρο


Δημοσιευμένα: Jul 6, 2011
Λέξεις-κλειδιά:
18ος αιώνας (1776) Αλβανία (Βόρεια Ήπειρος) περιοχή Τεπελενίου μεταλλοτεχνία λειψανοθήκη επιγραφές τεχνίτες Αδάμ Διαμαντής
Σοφία ΓΕΡΟΓΙΩΡΓΗ
Περίληψη

Η ασημένια λειψανοθήκη Τ 50 έχει σχήμα ορθογώνιου κιβωτιδίου και φυλάσσεται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Στο κάλυμμα παριστάνεται η Μεταμόρφωση, στις μακρές πλευρές εικονίζονται προφήτες κάτω από τοξοστοιχία και στις στενές πλευρές ο Ευαγγελισμός και η Γέννηση. Τις παραστάσεις πλαισιώνουν επιγραφές, από τις οποίες πληροφορούμαστε ότι η λειψανοθήκη είναι έργο του ιερέα Αδάμ από το βλαχόφωνο χωριό Νικολίτζα και του Διαμαντή, και ότι αποτέλεσε συλλογικό αφιέρωμα πιστών προς τη Μονή της Κοίμησης της Θεοτόκου στο χωριό Κόνσκα της περιοχής Τεπελενίου στην Αλβανία στις 15 Ιουλίου του 1776.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)