Δελτίον XAE 33 (2012), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Δημήτρη Κωνστάντιου (1950-2010)

Δημοσιευμένα: 2012-03-10

e-ISSN 2241-2190. Επιτροπή έκδοσης: Μαρία ΒΑΣΙΛΑΚΗ, Νικόλαος ΓΚΙΟΛΕΣ, Αναστασία ΔΡΑΝΔΑΚΗ, Ροδονίκη ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ, Σοφία ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ, Αγγελική ΚΑΤΣΙΩΤΗ, Ευτέρπη ΜΑΡΚΗ, Μαρία ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ, Μιλτιάδης ΠΟΛΥΒΙΟΥ, Ευθύμιος ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ, Ευγενία ΧΑΛΚΙΑ. Γενική επιμέλεια έκδοσης: Ελευθερία ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ-ΚΟΝΤΟΥ. Σελιδοποίηση: Ευρώπη ΜΑΝΤΕΛΟΥ. Μετάφραση περιλήψεων στα αγγλικά: Αγγελική ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ. Παραγωγή - Εκτύπωση: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΠΙΝΙΑ ΑΝΤ. ΕΥΑΓΓ. ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Περιεχόμενα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Περιεχόμενα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συντομογραφίες

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πρόγραμμα ημερίδας

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εικόνες της «Σχολής» Καστοριάς

Ευθύμιος Ν. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ

Οπισθόφυλλα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ