Λίθινες φιάλες και κολυμβήθρες με ανάγλυφο διάκοσμο της μέσης και ύστερης βυζαντινής περιόδου από την Ελλάδα


Δημοσιευμένα: Mar 10, 2014
Λέξεις-κλειδιά:
Μέση και ύστερη βυζαντινή περίοδο Ελλάδα Γλυπτική Φιάλες αγιασμού και κολυμβήθρες
Γιώργος ΠΑΛΛΗΣ
Περίληψη

Από τη γλυπτική της μέσης και της ύστερης βυζαντινής περιόδου στον ελλαδικό χώρο έχει σωθεί ένας μικρός αριθμός λίθινων αγγείων με ανάγλυφο διάκοσμο, που ταυτίζονται με φιάλες αγιασμού και κολυμβήθρες. Τα αντικείμενα αυτά, που απαντούσαν μόνο σε σημαντικούς ναούς και μοναστηριακά καθολικά, εξετάζονται ως προς το σχήμα τους, τη μορφή του διακόσμου, την παρουσία επιγραφών, τη διάκριση της χρήσης, τη θέση τους μέσα στο ναό, καθώς και τις πρακτικές της αφιέρωσής τους.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)