Δελτίον XAE 30 (2009), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Ηλία Κόλλια (1936-2007)

Δημοσιευμένα: 2009-03-04

ISSN 1105 - 5758. Επιτροπή έκδοσης: Νικόλαος ΓΚΙΟΛΕΣ, Ροδονίκη ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ, Σοφία ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ, Ιωάννα ΚΟΛΤΣΙΔΑ-ΜΑΚΡΗ, Δημήτριος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ, Ευτέρπη ΜΑΡΚΗ, Μαρία ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ, Τίτος ΠΑΠΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ, Μιλτιάδης ΠΟΛΥΒΙΟΥ, Ευθύμιος ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ, Ευγενία ΧΑΛΚΙΑ. Υπεύθυνοι έκδοσης: Ροδονίκη ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ και Δημήτριος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ. Γενική επιμέλεια έκδοσης: Ευαγγελία ΚΥΠΡΑΙΟΥ. Σελιδοποίηση: Ρούλα ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ. Μετάφραση περιλήψεων στα αγγλικά: DAVID HARDY. Έλεγχος γαλλικών κειμένων: Πάολα ΣΤΑΡΑΚΗ. Στοιχειοθεσία-Εκτύπωση: Εκδόσεις ΠΕΡΠΙΝΙΑ, Αντ. Ευάγγ. ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ & ΣΙΑ E.Ε.

Πρωτοσέλιδα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ηλίας Κόλλιας

Ροδονίκη ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ, Δημήτριος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ

Εργογραφία του Ηλία Κόλλια

Ελένη Κ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Περιεχόμενα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συντομογραφίες

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κυπριακές εικόνες στην Αμοργό

Παναγιώτης Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

Οπισθοσέλιδα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ