Ο θεομητορικός κύκλος στον ναό της Παναγίας στο Ανισαράκι Κάνδανου: Εικονογραφικές ιδιαιτερότητες


Δημοσιευμένα: Nov 23, 2011
Λέξεις-κλειδιά:
14ος αιώνας Κρήτη εικονογραφία θεομητορικός κύκλος
Θέτις ΞΑΝΘΑΚΗ
Περίληψη

Τα επτά επεισόδια του θεομητορικού κύκλου στον ναό της Παναγίας στο Ανισαράκι Κανδάνου, έργο της τελευταίας τριακονταετίας του 14ου αιώνα, παρουσιάζουν ενδιαφέρον λόγω τόσο της συμπόρευσης της «αρχαΐζουσας» με τη νεωτερική τεχνοτροπία όσο και της συνύπαρξης υστεροβυζαντινών και δυτικότροπων εικονογραφικών στοιχείων. Η παράσταση της Ευλογηθείσας εν τω ναώ αποτελεί το μοναδικό γνωστό παράδειγμα ενός «δυτικού» θέματος στη βυζαντινή μνημειακή ζωγραφική, ενώ η ιδιόρρυθμη απεικόνιση της Κολακείας συνδυάζει την Επταβηματίζουσα με την παραδοσιακή Κολακεία, όπως και στην Dečani.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)