Δελτίον XAE 28 (2007), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Παύλου Μ. Μυλωνά (1915-2005)

Δημοσιευμένα: 2007-05-10

ISSN 1105-5758. Επιτροπή έκδοσης: Νικόλαος ΓΚΙΟΛΕΣ, Ροδονίκη ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ, Σοφία ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ, Ηλίας ΚΟΛΛΙΑΣ († 2007), Δημήτριος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ, Ευτέρπη ΜΑΡΚΗ, Μαρία ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ, Τίτος ΠΑΠΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ, Μιλτιάδης ΠΟΛΥΒΙΟΥ, Ευθύμιος ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ, Νανώ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ. Υπεύθυνοι έκδοσης τόμου: Νικόλαος ΓΚΙΟΛΕΣ και Μιλτιάδης ΠΟΛΥΒΙΟΥ. Γενική επιμέλεια έκδοσης: Ευαγγελία ΚΥΠΡΑΙΟΥ. Σελιδοποίηση: Ρούλα ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ. Μετάφραση περιλήψεων στα αγγλικά: Alex DOUMAS. Στοιχειοθεσία-Εκτύπωση: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΠΙΝΙΑ, Αντ. Ευάγγ. ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Πρωτοσέλιδα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Παύλος Μ. Μυλωνάς

Κωνσταντίνος Π. ΜΥΛΩΝΑΣ

Περιεχόμενα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συντομογραφίες

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο Χριστός ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ

Νεκτάριος ΖΑΡΡΑΣ

Η κεραμική ενός μεσοβυζαντινού λιμανιού της Μακεδονίας. Η περίπτωση του Κίτρους

Ευτέρπη ΜΑΡΚΗ, Ευαγγελία ΑΓΓΕΛΚΟΥ, Μαρία ΧΕΙΜΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Οπισθοσέλιδα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ