Δελτίον XAE 37 (2016), Περίοδος Δ'

Δημοσιευμένα: 2016-10-25

ISSN 1105-5758. e-ISSN 2241-2190. Υπεύθυνοι έκδοσης: 
Αναστάσιος ΑΝΤΩΝΑΡΑΣ, Μαρία ΚΑΖΑΝΑΚΗ-ΛΑΠΠΑ, Σοφία ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ, Ιωάννα ΜΠΙΘΑ. Φιλολογική και εκδοτική επιμέλεια: Σωκράτης ΠΟΥΛΗΣ. Καλλιτεχνική επιμέλεια: Σωκράτης ΠΟΥΛΗΣ, Ιωάννα ΜΠΙΘΑ. Έλεγχος αγγλικών κειμένων: Deborah KAZAZIS. Γραμματειακή υποστήριξη: Ιωάννα ΜΠΑΛΛΑ, Αικατερίνη ΜΑΚΡΥΝΙΚΟΛΑ. Παραγωγή: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ. Με την ευγενική υποστήριξη: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ.

Πρωτοσέλιδα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Περιεχόμενα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συντομογραφίες

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οπισθοσέλιδα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ