Η καλλιτεχνική παραγωγή σε κέντρα και στην περιφέρεια της Βυζαντινής Πελοποννήσου. Οψεις της μνημειακής ζωγραφικής στην ύστερη παλαιολόγεια περίοδο


Δημοσιευμένα: Oct 25, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
Ύστερη παλαιολόγεια περίοδος μνημειακή ζωγραφική Πελοπόννησος Μυστράς Πριγκιπάτο Αχαΐας.
Nektarios ZARRAS
Περίληψη
Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται μνημειακή ζωγραφική από τον Μυστρά (Ευαγγελίστρια) και την περιφέρεια του Δεσποτάτου του Μορέως (Άγιος Γεώργιος στο Νικάνδρι, Άγιος Γεώργιος Μολάων, Παντάνασσα Γερουμάνας, Αγία Παρασκευή Πλάτσας), χρονολογούμενη στα τέλη του 14ου και τις αρχές του 15ου αιώνα, η οποία είτε επηρεάζεται άμεσα από σημαντικά μνημεία του Μυστρά είτε αναπτύσσεται στη σφαίρα επιρροής άλλων κέντρων του Δεσποτάτου. Από το Πριγκιπάτο της Αχαΐας παρουσιάζονται τοιχογραφίες από την παλαιά μονή Ταξιαρχών Αιγιαλείας, ένα εξαιρετικό δείγμα κωνσταντινουπολίτικης ζωγραφικής στην περιφέρεια της αυτοκρατορίας.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.