Σχετικά με ένα πιθανό έργο του ζωγράφου Ιωάννη Περμενιάτη στην Πάτμο.


Δημοσιευμένα: Oct 25, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
Μεταβυζαντινή ζωγραφική φορητές εικόνες ζωγράφος Ιωάννης Περμενιάτης Πάτμος.
Κωνσταντία ΚΕΦΑΛΑ
Περίληψη
Στην κειμηλιοθήκη της μονής Ζωοδόχου Πηγής στη Χώρα της Πάτμου εκτίθεται μία ενδιαφέρουσα μεταβυζαντινή εικόνα με θέμα την Παναγία με τον Χριστό και τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο σε νηπιακή ηλικία. Η χαρακτηριστική απόδοση του βάθους παραπέμπει σε μια σειρά έργων συνδεόμενων με την καλλιτεχνική παραγωγή του Ιωάννη Περμενιάτη, στα οποία επαναλαμβάνονται πανομοιότυπες τοπιογραφικές λεπτομέρειες. Την απόδοση της εικόνας στον Περμενιάτη υποστηρίζει και η σχέση της με δύο παρόμοια θεματικά έργα που του αποδίδονται, μία εικόνα ιδιωτικής συλλογής και έναν πίνακα της Εθνικής Πινακοθήκης της Πράγας. Ο Περμενιάτης (Βενετία, 1523), του οποίου η γενέτειρα λανθάνει, είναι πιθανό να καταγόταν από τη Ρόδο, όπου μνημονεύεται το τοπωνύμιο Παρμένι. Αυτό ενισχύεται από την τεχνοτροπική συνάφεια ορισμένων έργων του με εικόνες του ροδιακού «εκλεκτικού» ρεύματος.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)