Τελετουργία και αγώνες στο αμφιθέατρο; Mε αφορμή ένα ανάγλυφο απο το αρχαιολογικό μουσείο της Σόφιας.


Δημοσιευμένα: Oct 25, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
Ύστερη αρχαιότητα πρωτοβυζαντινή περίοδος 4ος αιώνας γλυπτική τελετουργίες venationes σκηνές κυνηγίου θεά Κυβέλη Βουλγαρία Σερδική Σόφια.
Catherine VANDERHEYDE
Περίληψη
Μια ανάγλυφη πλάκα που φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σόφιας παρουσιάζει σκηνές πάλης ανάμεσα σε ανθρώπους και ζώα, ή venationes, δηλ. αναπαραστάσεις κυνηγιού, που λάμβαναν χώρα στα ρωμαϊκά αμφιθέατρα. Άλλες σκηνές που παρουσιάζονται στο ανάγλυφο είναι μάλλον δύσκολο να αναγνωρισθούν. Οι σκηνές αυτές αναφέρονται σε κάποιο τελετουργικό; Αν ναι, ποιου τύπου και σε ποια θεότητα αναφέρονται; Οι εικονογραφικές ενδείξεις και οι πληροφορίες που αντλούνται από τα αρχαιολογικά και ιστορικά συμφραζόμενα με αυτήν πλάκα αναλύονται με στόχο την ταύτιση των επεισοδίων που παρουσιάζονται, και τα οποία, το πιθανότερο, σχετίζονται με τα τελούμενα στο αμφιθέατρο της Σερδικής κατά τον 4ο αιώνα.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.