Δελτίον XAE 27 (2006), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νικολάου Β. Δρανδάκη (1925-2004)

Δημοσιευμένα: 2006-12-31

ISSN 1105 - 5758. Επιτροπή έκδοσης: Νικόλαος ΓΚΙΟΛΕΣ, Ροδονίκη ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ, Σοφία ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ, Ηλίας ΚΟΛΛΙΑΣ, Δημήτριος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ, Ευτέρπη ΜΑΡΚΗ, Μαρία ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ, Τίτος ΠΑΠΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ, Μιλτιάδης ΠΟΛΥΒΙΟΥ, Ευθύμιος ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ, Νανώ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ. Υπεύθυνοι έκδοσης: Σοφία ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ, Μαρία ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ, Νικόλαος ΓΚΙΟΛΕΣ. Γενική επιμέλεια έκδοσης: Ευαγγελία ΚΥΠΡΑΙΟΥ. Σελιδοποίηση: Ρούλα ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ. Μετάφραση περιλήψεων στα αγγλικά: Alex DOUMAS. Στοιχειοθεσία-Εκτύπωση: Εκδόσεις ΠΕΡΠΙΝΙΑ, Αντ. Ευάγγ. ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ & ΣΙΑ O.Ε.

Πρωτοσέλιδα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Νικόλαος Δρανδάκης. Ο βίος, η προσωπικότητα και το επιστημονικό του έργο

Νικόλαος ΓΚΙΟΛΕΣ, Σοφία ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ, Μαρία ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ

Εργογραφία Νικολάου Β. Δρανδάκη

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Περιεχόμενα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συντομογραφίες

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επανεξέταση δύο ναών του Σοφικού Κορινθίας

Μιχάλης ΚΑΠΠΑΣ, Γιώργος ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ

Φορητές εικόνες της ηπειρωτικής σχολής

Μυρτάλη ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ-ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ

Κοσμήματα και εξαρτήματα ένδυσης από το μεσοβυζαντινό Κίτρος

Ευαγγελία ΑΓΓΕΛΚΟΥ, Μαρία ΧΕΙΜΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Οπισθοσέλιδα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ