Ο Αλαρίχος στην Αθήνα


Δημοσιευμένα: Μαρ 10, 2014
Λέξεις-κλειδιά:
Τέλη του 5ου αιώνα Αθήνα Βησιγότθοι Παρθενών
Charalambos BOURAS
Περίληψη

Ἡ ἐπανεξέταση τῶν γραπτῶν πηγῶν καὶ τοῦ ἀποτελέσματος τῶν καταστροφῶν στὸν Παρθενώνα ἐπιβεβαιώνει τὴν ἄποψη τῆς Alison Frantz ὅτι ἡ ἀρχαία πυρκαϊὰ προκλήθηκε ἀπὸ τοὺς φανατικοὺς νεοφώτιστους χριστιανοὺς Βησιγότθους τοῦ Ἀλαρίχου, οἱ ὁποῖοι μὲ μεθόδους γνωστὲς στὴν Ἀνατολή, κατέστειλαν τὴν ἀρχαία θρησκεία καταστρέφοντας τὰ ἱερά της. Ἡ συστηματικὴ ἀπολάξευση τῶν μετοπῶν τοῦ ναοῦ καὶ ἡ καταστροφὴ ἐναετίων ἀγαλμάτων φαίνεται ὅτι ἔγινε συγχρόνως μὲ τὸν ἐμπρησμό του.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)