Το όραμα του Προφήτη Δανιήλ (Δαν. Ζ ́, 1 14) στη μεταβυζαντινή ζωγραφική


Δημοσιευμένα: Mar 10, 2014
Λέξεις-κλειδιά:
Μεταβυζαντινή εποχή Βαλκανική χερσόνησος Ελλαδικός χώρος Ζωγραφική Όραμα του προφήτη Δανιήλ Δευτέρα Παρουσία Χρησμολογικά κείμενα Οράσεις Δανιήλ Γεώργιος Κλόντζας
Τερψιχόρη-Πατρίτσια ΣΚΩΤΤΗ
Περίληψη

Το όραμα του ζ ́ κεφαλαίου του Βιβλίου του προφήτη Δανιήλ εικονογραφείται σπάνια κατά τη βυζαντινή εποχή. Αντίθετα, στα μεταβυζαντινά χρόνια στοιχεία του εικονίζονται αρκετά συχνά, είτε αυτόνομα είτε, συνηθέστερα, ενταγμένα σε παραστάσεις της Δευτέρας Παρουσίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα ο προφήτης εικονίζεται ως οραματιστής της Δεύτερης Έλευσης. Αυτή η «ξαφνική» διάδοση προτείνεται να ερμηνευθεί σε συσχετισμό με τη διάδοση που γνώρισαν μετά το 1453 τα αποδιδόμενα στον Δανιήλ εσχατολογικά κείμενα, γνωστά ως Οράσεις.

 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)