Αντίγραφα χαμένων παλαιοχριστιανικών, βυζαντινών και μεταβυζαντινών έργων στη συλλογή του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου


Δημοσιευμένα: Mar 10, 2014
Λέξεις-κλειδιά:
Πρώτες δεκαετίες 20ού αιώνα Ελλαδικός χώρος Ζωγραφική Η αντιγραφή ως μέσον διάσωσης
Τερψιχόρη-Πατρίτσια ΣΚΩΤΤΗ
Περίληψη
Παρουσιάζονται αντίγραφα χαμένων παλαιοχριστιανικών, βυζαντινών και μεταβυζαντινών έργων από μικρούς ναούς της Αττικής και από τον Άγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης. Τα αντίγραφα, σήμερα στη Συλλογή του Βυζαντινού και Χρι­στιανικού Μουσείου, δημιουργήθηκαν στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα με σκοπό να διασωθεί για τις επόμενες γενιές η «εξωτερική εικόνα» πρωτοτύπων απειλούμενων με απώλεια, σκοπός που επιτεύχθηκε.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)