Μνημειακή τοπογραφία του βόρειου άκρου της πόλης της Ρόδου


Δημοσιευμένα: Mar 10, 2014
Λέξεις-κλειδιά:
Ύστερη αρχαιότητα Μεσαίωνας Πόλη Ρόδου Πολεοδομικός ιστός Οχυρωματικές χαράξεις
Κατερίνα ΜΑΝΟΥΣΟΥ-ΝΤΕΛΛΑ
Περίληψη

Μετά την χαλάρωση και τελική διάλυση των αρχαίων αστικών δομών, το βόρειο άκρο της πόλης της Ρόδου, μεταξύ του «μικρού λιμένος»- Μανδράκι- και του δυτικού λιμένος, «αγροτοποιήθηκε», στο πλαίσιο του ριζικού μετασχηματισμού της σχέσης μεταξύ πόλης και υπαίθρου κατά την μεταβατική περίοδο ανάμεσα στην ύστερη αρχαιότητα και τον μεσαίωνα. Η συστηματική παρακολούθηση των μηχανισμών μετασχηματισμού των αστικών δομών, μέχρι την παγίωση του μεσαιωνικού οχυρωματικού περιβόλου, αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας μελέτης.

 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)