Ο κοιμώμενος Αβιμέλεχ στη μεταβυζαντινή ζωγραφική. Προσέγγιση ενός σπάνιου εικονογραφικού θέματος.


Δημοσιευμένα: Mar 10, 2014
Λέξεις-κλειδιά:
Μεταβυζαντινή εποχή Βαλκάνια Ελλάδα Εικονογραφία Αβιμέλεχ και Βαρούχ Εβραϊκά απόκρυφα Παραλειπόμενα Ἱερεμίου τοῦ προφήτου
Karin KIRCHHEINER
Περίληψη

Στο άρθρο εξετάζεται η παράσταση του κοιμώμενου Αβιμέλεχ, του Αιθίοπα που κοιμήθηκε κάτω από μια συκιά κατά την πρώτη άλωση της Ιερουσαλήμ (547 π.Χ.). Το εικονογραφικό θέμα βασίζεται στα Παραλειπόμενα Ιερεμίου, απόκρυφο κείμενο που ανάγεται στον 2ο μ.Χ. αιώνα. Με εξαίρεση μία μικρογραφία στο βυζαντινό ψαλτήριο του Θεοδώρου (1066), απεικονίσεις του θέματος σώζονται από τον 18ο και 19ο αι. και απαντούν σε προσκυνητάρια των Αγίων Τόπων και σε τοιχογραφίες. Η εικονογραφία τους παρουσιάζει διάφορες παραλλαγές. Σε αντίθεση με τις απλές παραστάσεις των προσκυνηταρίων οι μνημειακές συνθέσεις χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη αφηγηματικότητα.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.