Ο ναός της Παντοβασίλισσας στην Τρίγλεια. Τυπολογικές και μορφολογικές επισημάνσεις


Δημοσιευμένα: Μαρ 10, 2014
Λέξεις-κλειδιά:
13ος-14ος αιώνας Μικρά Ασία Αυτοκρατορία της Νίκαιας Λάτρος Βυζαντινή αρχιτεκτονική Σταυροειδής εγγεγραμμένος Σύμπτυξη ιερού βήματος
Μιχάλης ΚΑΠΠΑΣ
Περίληψη

Στην Παντοβασίλισσα της Τρίγλειας εφαρμόζεται μια ιδιότυπη παραλλαγή σύνθετου τετρακιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου με τρούλο, όπου οι χώροι του ιερού βήματος βραχύνονται υπερβολικά. Η σύμπτυξη αυτή υπαγόρευσε την τοίχιση των μικρών διόδων επικοινωνίας του κυρίως ιερού με τα παραβήματα, αμέσως μετά την αποπεράτωση του μνημείου και πριν την τοιχογράφησή του. Στο παρόν άρθρο εξετάζονται ανάλογες περιπτώσεις σύνθετων τετρακιόνιων σταυροειδών εγγεγραμμένων «με συνεπτυγμένο ιερό βήμα», ενώ προκρίνεται ως πιθανότερη η περίπτωση τα ανατολικά γωνιακά διαμερίσματά τους να λειτουργούσαν ως παρεκκλήσια.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)