Παρατηρήσεις στην οικοδομική ιστορία και την αρχιτεκτονική των οχυρώσεων του κάστρου της Λιβαδειάς


Δημοσιευμένα: Μαρ 10, 2014
Λέξεις-κλειδιά:
Ύστερη Αρχαιότητα Μεσαίωνας (Βυζαντινή Περίοδος Φραγκοκρατία) Οθωμανική Περίοδος Βοιωτία Στερεά Ελλάδα Βυζαντινή και Δυτικοευρωπαϊκή Μεσαιωνική Αρχιτεκτονική Οχυρωματική
Σταύρος ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ
Περίληψη
Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί μια προσπάθεια προσέγγισης της οικοδομικής ιστορίας και της αρχιτεκτονικής των οχυρώσεων του Κάστρου της Λιβαδειάς, ενός ιδιαίτερα αξιόλογου μνημείου της μεσαιωνικής οχυρωματικής στο γεωγραφικό χώρο της νότιας Ελλάδας, με βάση μια, κατά το δυνατόν, αναλυτική εξέταση των σωζομένων λειψάνων των διαφόρων στοιχείων της οχύρωσης και τη μελέτη των τυπολογικών, κατασκευαστικών και μορφολογικών τους χαρακτηριστικών.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)