Εικόνες της «Σχολής» Καστοριάς


Δημοσιευμένα: Mar 10, 2014
Λέξεις-κλειδιά:
Μεταβυζαντινή περίοδος Ζωγραφική Φορητές εικόνες
Ευθύμιος Ν. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ
Περίληψη

Στην μελέτη αυτή δημοσιεύονται οκτώ εικόνες οι οποίες προέρχονται από ναούς της Καστοριάς και της περιοχής (Ομορφοκκλησιά, Νεστόριο) και οι οποίες βρίσκονται σήμερα στο Βυζαντινό Μουσείο της πόλεως. Στις εικόνες αυτές εντάσσεται και μία εικόνα του Εθνικού Μουσείου της Μεσαιωνικής Τέχνης της Κορυτσάς. Οι εικόνες αυτές, από ένα σύνολο τριάντα, αποτελούν αντιπροσωπευτικά έργα, υψηλής ποιότητος, ανωνύμων καλλιτεχνών της λεγόμενης σχολής Καστοριάς του τελευταίου τέταρτου του 15ου αιώνα.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Παράρτημα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)