Δελτίον XAE 19 (1996-1997), Περίοδος Δ'

Δημοσιευμένα: 1997-01-01

ISSN 1105-5758. Επιτροπή έκδοσης: Μυρτάλη ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ-ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ, Νικόλαος ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ, Χαράλαμπος ΜΠΟΥΡΑΣ, Μανόλης ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ. Υπεύθυνη έκδοσης τόμου: Μαρία ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ. Γενική επιμέλεια έκδοσης, Επιμέλεια κειμένων: Ευαγγελία ΚΥΠΡΑΙΟΥ. Σελιδοποίηση, Ηλεκτρονική αναπαραγωγή εικόνων: Νέλλη ΙΩΑΝΝΟΥ. Φωτοστοιχειοθεσία: Ευρώπη ΜΑΝΤΕΛΟΥ. Μοντάζ: Αντώνης ΜΠΟΥΜΠΑΛΙΚΗΣ. Στοιχειοθεσία - Εκτύπωση: Ε. ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ - Α. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Ο.Ε. Βιβλιοδεσία: Ευ. ΑΝΔΡΟΒΙΚ.

Πρωτοσέλιδα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Περιεχόμενα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συντομογραφίες

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τέσσερις Ιταλοκρητικές εικόνες

Παναγιώτης Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

Οπισθοσέλιδα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ