Η τυπολογία των ναών του 18ου και του 19ου αιώνα στο Πήλιο (Περίληψη)


Δημοσιευμένα: Mar 10, 2014
Λέξεις-κλειδιά:
Τουρκοκρατία 18ος/19ος αιώνας ναοδομία Πήλιo Ελλάδα
Μιλτιάδης Δ. ΠΟΛΥΒΙΟΥ
Περίληψη

Η ανακοίνωση εξετάζει την τυπολογία των ναών του Πηλίου κατά την όψιμη Τουρκοκρατία. Η ναοδομία περιλαμβάνει δρομικά κτήρια και τρουλαίους ναούς. Στα πρώτα επικρατούν οι τρίκλιτες ξυλόστεγες ή θολωτές βασιλικές με στοιχεία, όπως τα υπερώα, που αναβαθμίζουν τον αρχικό τύπο, ενώ οι μονόχωροι ξυλόστεγοι ή καμαροσκεπείς ναοί είναι τυπικά δείγματα ομόλογα με άλλες ηπειρωτικές περιοχές. Από τους τρουλαίους ναούς διακρίνονται οι συνεπτυγμένοι σταυροειδείς εγγεγραμμένοι ναοί που στεγάζονται με ασπίδες και όχι κανονικούς τρούλους και οι συνεπτυγμένοι ναοί αθωνικού τύπου. Συμπερασματικά, η ναοδομία του Πηλίου παρότι δεν παρουσιάζει πρωτοτυπία, ξεχωρίζει για την ταχύτερη μορφοποίηση των εξελικτικών τάσεων από τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο.

 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Παράρτημα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.