Ἀνιχνεύοντας τὸ Μεταβυζάντιο στὸν ἑλληνικὸ χῶρο. Μιὰ ἐπισκόπηση τῶν προβλημάτων τῆς ἀρχαιολογικῆς ἔρευνας


Δημοσιευμένα: Mar 10, 2014
Λέξεις-κλειδιά:
Μεταβυζαντινή περίοδος Ελλάδα Αρχαιολογία/Τέχνη Ερευνητικά ζητήματα Εργαλεία σπουδών Επιστημονική δεοντολογία
Δημήτριος Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Περίληψη

Ἀπόπειρα ἀνακεφαλαίωσης τῶν ἀνοιχτῶν ἐρευνητικῶν ζητημάτων στὸ πεδίο Μεταβυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας/Τέχνης στὴν Ἑλλάδα καθὼς καὶ τῶν ἐλλείψεων σὲ ἐργαλεῖα σπουδῶν. Τονισμὸς ἀρνητικῶν φαινομένων ἀπὸ πλευρᾶς ἐπιστημονικῆς δεοντολογίας.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Παράρτημα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)