Το ανατολικό τείχος στην κάτω πόλη της Μονεμβασίας. Η πρόσφατη αρχαιολογική έρευνα (2008)


Δημοσιευμένα: Mar 10, 2014
Λέξεις-κλειδιά:
Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή περίοδος Νομός Λακωνίας Μονεμβασία Αρχιτεκτονική Τοπογραφία
Νεκτάριος Ι. ΣΚΑΓΚΟΣ
Περίληψη
Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πρόσφατης αρχαιολογικής έρευνας που διενεργήθηκε το 2008 στο ανατολικό τείχος της Κάτω Πόλης της Μονεμβασίας, πλησίον της πύλης. Αποκαλύφθηκε τμήμα του πολεοδομικού ιστού, ερειπωμένος ναός των ύστερων βυζαντινών χρόνων που συνδέεται οργανικά με παρακείμενη ημιυπόγεια κινστέρνα, περιγράμματα κτηρίων που σώζονται μέχρι το ύψος της θεμελίωσης και λιθόστρωτες οδοί. Τμήμα του ναού και της κινστέρνας διαπιστώθηκε ότι έχει ενσωματωθεί στη θεμελίωση του τείχους, το οποίο έχει κατασκευαστεί, σύμφωνα και με γραπτές πηγές, στα μέσα του 17ου αιώνα.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)