Νέα στοιχεία από την ανασκαφή στη θέση Αγία Τριάδα Δραμεσιών Ιωαννίνων


Δημοσιευμένα: Mar 10, 2014
Λέξεις-κλειδιά:
Υστερορωμαϊκή - παλαιοχριστιανική περίοδος Ήπειρος Δραμεσιοί Λουτρό
Αργυρώ ΚΑΡΑΜΠΕΡΙΔΗ
Περίληψη

Ανασκαφική έρευνα στη θέση Αγ. Τριάδα Δραμεσιών αποκάλυψε μικρή λουτρική εγκατάσταση με τη συνήθη τριμερή διαίρεση (frigidarium, tepidarium, caldarium). Προσθήκη αποτελεί η ανατολική αίθουσα του caldarium. Σε μεταγενέστερη φάση λειτουργίας του λουτρού τοιχίστηκαν τα ανοίγματα επικοινωνίας στο επίπεδο των υποκαύστων του tepidarium και αχρηστεύτηκε το praefurnium του χώρου. Δύο χάλκινοι φόλλις του 4ου αιώνα εντοπίστηκαν στον βοηθητικό χώρο του caldarium. Στην ίδια χρονική περίοδο παραπέμπει η παρουσία ατομικών λουτήρων και ο πολλαπλασιασμός των κρύων χώρων. Μικρό τμήμα ενός εκτεταμένου οικιστικού συνόλου, αδιευκρίνιστου προς το παρόν χαρακτήρα, ανασκάφηκε δυτικά του λουτρού.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.