Θεϊκή τροφή: Μαστοί και φιάλες στις μικρογραφίες του Ιακώβου της μονής Κοκκινοβάφου


Δημοσιευμένα: Mar 10, 2014
Λέξεις-κλειδιά:
Μεσοβυζαντινή εποχή Κωνσταντινούπολη εικονογραφημένα χειρόγραφα Ιάκωβος της μονής Κοκκινοβάφου Σεβαστοκρατόρισσα Ειρήνη Γαλακτοτροφούσα θηλασμός
Mati MEYER
Περίληψη

Το άρθρο προτείνει ότι το εικονογραφικό στοιχείο του μαστού σε μορφή φιάλης, που θυμίζει παραστάσεις Γαλακτοτροφούσας και εμφανίζεται σε μια σειρά μικρογραφιών στο γνωστό εικονογραφημένο χειρόγραφο των Ομιλιών του Ιακώβου της μονής Κοκκινοβάφου (Βατικανό, Αποστολική Βιβλιοθήκη, gr. 1162) χρησίμευσε ως δομικό υλικό στην κατασκευή ενός ιδεώδους εικονιστικού προτύπου για τη Θεοτόκο. Τυπολογικά, έρχεται σε αντίθεση με το λιγότερο ογκώδες φυσιοκρατικά αποδοσμένο, στήθος της Εύας, το οποίο προφανώς υπαινίσσεται τον δικό της ρόλο ως φορέα του θανάτου στη γη και την «καταραμένη», χωρίς χαρές, μητρότητά της. Το άρθρο υποστηρίζει ότι η διαφορετική εικονογραφική προσέγγιση αντανακλά την αντίθεση μεταξύ Εύας και Μαρίας, η οποία διατυπώνεται στο κείμενο του μοναχού Ιακώβου.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)