Νέα θέματα σε μικρασιατικές εικόνες. Η περίπτωση του Μυστηρίου της Εξομολόγησης


Δημοσιευμένα: Mar 10, 2014
Λέξεις-κλειδιά:
Μεταβυζαντινή περίοδος Μικρά Ασία Φορητές εικόνες Απεικόνιση μυστηρίων Εξομολόγηση
Ευγενία ΧΑΛΚΙΑ
Περίληψη

Στο άρθρο παρουσιάζονται τρεις εικόνες με παράσταση Εξομολόγησης που βρίσκονται στο Βυζαντινό Μουσείο και χρονολογούνται τον 19ο αιώνα. Γίνεται προσπάθεια να ερμηνευθεί ο λόγος εμφάνισης και διάδοσης αυτού του θέματος κατά τους τελευταίους αιώνες της Τουρκοκρατίας και συσχετίζεται με την ευρεία διάδοση των Εξομολογηταρίων, τα οποία αποτελούν και την εικονογραφική πηγή για την παράσταση.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Παράρτημα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)