Ένας δογματικός συμβολισμός σε παραστάσεις Γέννησης του Χριστού στα ιταλοβυζαντινά χειρόγραφα exultet (10ος-13ος αι.)


Δημοσιευμένα: Mar 10, 2014
Λέξεις-κλειδιά:
Μεσοβυζαντινή εποχή Νότια Ιταλία Χειρόγραφα exultet Γέννηση του Χριστού και μέλισσες
Σοφία ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΥ
Περίληψη

Τρία από τα ιταλο-βυζαντινά χειρόγραφα Exultet, τα Μοntecassino 1, (1000-1050), Gaeta 1, (1000-1050), MS Lat. 2, John Rylands Libr., διασώζουν παραστάσεις της Γέννησης του Χριστού όπου απεικονίζεται η δραστηριότητα των μελισσών στις κυψέλες τους. Το εικονογραφικό αυτό θέμα είναι μοναδικό και έντονα συμβολικό, καθώς σχετίζεται άμεσα με χωρία του ύμνου που συσχετίζουν τις μέλισσες με την Θεοτόκο και έμμεσα με την θεμελίωση του δόγματος της Παρθενίας της Παναγίας.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.