Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του ναού της Αγίας Παρασκευής στον Αργουλέ Σφακίων. Παρατηρήσεις στο έργο του κρητικού ζωγράφου Μιχαήλ Βενέρη


Δημοσιευμένα: Mar 10, 2014
Λέξεις-κλειδιά:
14ος αιώνας Κρήτη Ζωγραφική Μιχαήλ Βενέρης Κύκλος Αγίας Παρασκευής
Πετρούλα ΒΑΡΘΑΛΙΤΟΥ
Περίληψη

Ο ναός της Αγίας Παρασκευής στον Αργουλέ Σφακίων, τοιχογραφήθηκε στις αρχές του 14ου αι., από δύο ζωγράφους. Τον χώρο του ιερού βήματος έχει διακοσμήσει ένας συντηρητικός ζωγράφος, που υιοθετεί τις αρχαϊκότερες τάσεις της τέχνης του τέλους του 13ου αι. Στον κυρίως ναό αντίθετα, έχει εργαστεί ένας ζωγράφος που υιοθετεί στοιχεία της παλαιολόγειας ζωγραφικής και ταυτίζεται με τον Μιχαήλ Βενέρη, στον οποίο αποδίδονται και άλλοι τοιχογραφημένοι ναοί της Δυτικής Κρήτης. Το εικονογραφικό πρόγραμμα δεν παρουσιάζει ιδιαιτερότητες. Από τις λίγες παραστάσεις που έχουν διασωθεί, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι σκηνές των μαρτυρίων της Αγίας Παρασκευής και η παράσταση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στον βόρειο τοίχο του ναού.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.