Το ευαγγελιστάριο 49 της Μονής Κύκκου στην Κύπρο. Προκαταρκτικές Σημειώσεις


Δημοσιευμένα: Jul 6, 2011
Λέξεις-κλειδιά:
Μεσοβυζαντινή περίοδος ευαγγελιστάριο γραφή μοναχός Νεόφυτος μονή Κύκκου Κύπρος
Axinia DŽUROVA
Περίληψη

Το ευαγγελιστάριο 49 της μονής Κύκκου στην Κύπρο είναι ένα από τα παλαιότερα χειρόγραφα στη συλλογή της μονής. Η επανεξέταση του γίνεται για να προσδιοριστεί σαφέστερα η χρονολόγησή του. Η κωδικολογική του εξέταση, οι ανάμεικτες μορφές των τετραδίων, η διπλή χάραξη, η συνύπαρξη σύγχρονων και περίπλοκων συστημάτων χάραξης, η διακόσμηση και ο τύπος γραφής υποδεικνύουν ότι ο γραφέας του, ο μοναχός Νεόφυτος είχε υπόψη του τους τρόπους και το ύφος γραφής του μοναχού Γερασίμου, γνωστού από το χειρόγραφο της μονής του Αγία Σάββα 295 (1089/90). Επιπρόσθετα, ο ίδιος Νεόφυτος είναι ο γραφέας και ενός άλλου χειρογράφου, του Paris. Gr. 1215, που χρονολογείται το 1080. Συνεπώς το χειρόγραφο της μονής Κύκκου μπορεί να τοποθετηθεί στα τέλη του 11ου/αρχές 12ου αιώνα.

 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.