∆ύο ιδιότυπες παραστάσεις από το βίο του Μεγάλου Βασιλείου και του Ιωάννου του Χρυσοστόμου στη μονή των Αγίων Τεσσαράκοντα, Χρύσαφα Λακωνίας, έργο Γεωργίου Μόσχου (1620)


Δημοσιευμένα: Feb 3, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
Μεταβυζαντινή περίοδος 17ος αιώνας μνημειακή ζωγραφική εικονογραφία βιογραφικοί κύκλοι Μέγας Βασίλειος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ζωγράφος Γεώργιος Μόσχος Πελοπόννησος Λακωνία Χρύσαφα μονή Αγίων Τεσσαράκοντα στα Χρύσαφα
Τζούλια ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Περίληψη

Στο διάκοσμο του καθολικού της μονής των Αγίων Τεσσαράκοντα στα Χρύσαφα Λακωνίας, έργο του σημαντικού ζωγράφου Γεωργίου Μόσχου του 1620, περιλαμβάνονται δύο σπάνια απεικονιζόμενες παραστάσεις από τους βίους των μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας και συγγραφέων των δύο σημαντικότερων θείων λειτουργιών Μεγάλου Βασιλείου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Πρόκειται για τη θαυματουργική παρέμβαση του Μεγάλου Βασιλείου στη διένεξη Ορθοδόξων – Αρειανών στη Νίκαια της Βιθυνίας, στα χρόνια του αυτοκράτορα Ουάλη και για την επανενθρόνιση του λειψάνου του Χρυσοστόμου στον αρχιερατικό του θρόνο στο ναό της Αγίας Ειρήνης, μετά την ανακομιδή των λειψάνων του στην Κωνσταντινούπολη από τα Κόμανα της Τραπεζούντας. Στην παρούσα μελέτη διατυπώνονται, με αφορμή τις δύο αυτές παραστάσεις, παρατηρήσεις στην εικονογραφία του βίου των δύο ιεραρχών, ακολούθως δε επιχειρείται η εικονογραφική ανάλυση των δύο παραστάσεων και η ένταξή τους στο πλαίσιο των βιογραφικών κύκλων του Μεγάλου Βασιλείου και του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, όπως αυτοί διαμορφώνονται στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή ζωγραφική.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)