Σπάνιες παραστάσεις από το βίο των αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων στο καθολικό της μονής των Αγίων Τεσσαράκοντα στα Χρύσαφα Λακωνίας


Δημοσιευμένα: Jan 1, 2013
Λέξεις-κλειδιά:
Μεταβυζαντινή περίοδος 17ος αιώνας Πελοπόννησος Λακωνία εικονογραφία βίος αγίων Τεσσαράκοντα
Τζούλια ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Περίληψη

Στο διάκοσμο του καθολικού της μονής των Αγίων Τεσσαράκοντα στα Χρύσαφα Λακωνίας, έργο του σημαντικού ζωγράφου Γεωργίου Μόσχου του 1620, περιλαμβάνονται δύο σπάνιες παραστάσεις από το βίο των επώνυμων αγίων, η φυλάκισή τους και η απόπειρα λιθοβολισμού τους από τον Δούκα Λυσία και τονΈπαρχο Αγρικόλαο στη Σεβάστεια του Πόντου. Στη μελέτη αυτή επιχειρείται η εικονογραφική ανάλυση των δύο αυτών παραστάσεων και η ένταξή τους στο πλαίσιο του βιογραφικού κύκλου των αγίων Τεσσαράκοντα, όπως αυτός διαμορφώνεται στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)