Πρώτη παρουσίαση των τοιχογραφιών του ναού των Αγίων Θεοδώρων στον Αρχάγγελο Ρόδου (1372)


Δημοσιευμένα: Feb 3, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
Υστεροβυζαντινή περίοδος 14ος αιώνας μνημειακή ζωγραφική κτητορική επιγραφή κτήτορες Κωνσταντίνος Μαύδης και Ειρήνη Ατούμισσα Ρόδος ναός Αγίων Θεοδώρων στον Αρχάγγελο
Χαριστούλα ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ
Περίληψη

Ο ναός των Αγίων Θεοδώρων στον Αρχάγγελο Ρόδου, χρονολογημένος με επιγραφή στα 1372, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της περιόδου της ιπποτοκρατίας (1309-1522) όχι μόνον για το νησί της Ρόδου αλλά και για τα υπόλοιπα νησιά του δωδεκανησιακού συμπλέγματος. ∆ιατηρεί πλήρες εικονογραφικό πρόγραμμα, κτητορική επιγραφή και παράσταση κτητόρων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ομάδα των στρατιωτικών αγίων που απεικονίζονται με τη στρατιωτική περιβολή και τον οπλισμό τους. Από τους κτήτορες ενδιαφέρον παρουσιάζει η ασυνήθιστη προσωνυμία της κτητόρισσας Ειρήνης ως Ατούμισσα και ο αριθμός των σκουλαρικιών που φορεί.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.