Η χρονολόγηση του μαρμαροθετημένου δάπεδου του καθολικού της μονής Μεγάλου Σπηλαίου


Δημοσιευμένα: Feb 3, 2016
Christina PINATSI
Περίληψη

Το παρόν άρθρο επανεξετάζει το μαρμαροθετημένο δάπεδο του καθολικού της μονής Μεγάλου Σπηλαίου, από την άποψη της γενικής του διάταξης, του ύφους αλλά και των επιμέρους τεχνοτροπικών χαρακτηριστικών και μορφών που παρουσιάζει, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μεταβυζαντινό έργο, όπως δηλαδή και η ανωδομή του ναού.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)