Το άγνωστο υστεροβυζαντινό στρώμα τοιχογράφησης του ναού της Παναγίας στο Ροεινό Αρκαδίας. Νέα στοιχεία για ένα τοπικό εργαστήριο ζωγράφων


Δημοσιευμένα: Φεβ 3, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
Υστεροβυζαντινή περίοδος 14ος αιώνας μνημειακή ζωγραφική ζωγράφος Γαστρέας Πελοπόννησος Αρκαδία Ροεινό Λογκανίκος Λεοντάρι Μυστράς Ταβία ναός της Παναγίας στο Ροεινό
Νάνσυ ΔΗΛΕ
Περίληψη

Στο παρόν άρθρο εξετάζεται το άγνωστο παλαιότερο στρώμα τοιχογράφησης του ναού της Παναγίας Ροεινού, το οποίο καταλαμβάνει το χώρο του ιερού βήματος, καθώς και το ανατολικό τμήμα του κυρίως ναού (πλην του κτιστού τέμπλου). Προτείνεται νέα χρονολόγηση, στο δεύτερο μισό, ίσως προς το τελευταίο τέταρτο, του 14ου αιώνα και επιχειρείται η απόδοσή του στο εργαστήριο των ζωγράφων που εργάστηκαν στους ναούς Αγίου Γεωργίου και Αγίων Αποστόλων Λογκανίκου. Στον κύκλο του προσγράφεται και ο διάκοσμος δύο ακόμη ναών της ευρύτερης περιοχής του Ροεινού και του Λογκανίκου. Βάσει της επιστολογραφίας του Μανουήλ Ραούλ, γραμματικού του δεσπότη του Μυστρά Μανουήλ Καντακουζηνού, εκφράζεται η υπόθεση ότι η Ταβία, πιθανολογούμενο καλλιτεχνικό κέντρο της εποχής, υπήρξε ο τόπος καλλιτεχνικής διαμόρφωσης των ζωγράφων του εργαστηρίου αυτού.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.