Αρχιτεκτονικά γλυπτά της ύστερης αρχαιότητας και των βυζαντινών χρόνων στο Χαμζά Μπέη τζαμί στη Θεσσαλονίκη


Δημοσιευμένα: Jan 1, 2013
Λέξεις-κλειδιά:
Ύστερη Αρχαιότητα βυζαντινή εποχή Θεσσαλονίκη αρχιτεκτονική γλυπτική βάσεις κίονες κιονόκρανα κορινθιακά δίζωνα
Κωνσταντίνος Θ. ΡΑΠΤΗΣ
Στυλιανή Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
Περίληψη

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην παρουσίαση και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την τυπολογία, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και τη χρονολόγηση των αρχιτεκτονικών γλυπτών της ύστερης αρχαιότητας και των βυζαντινών χρόνων που επαναχρησιμοποιήθηκαν κατά τα τέλη του 16ου αιώνα στο αίθριο του Χαμζά Μπέη τζαμί στη Θεσσαλονίκη.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)