Ἐν τόπῳ τῆς χλόης. Κυπριακή εικόνα Δέησης στα Τριάντα της Ρόδου


Δημοσιευμένα: Jan 1, 2013
Λέξεις-κλειδιά:
1514 Τριάντα Ρόδου Κύπρος Δέηση δωρητές αναγνώστης Παύλος
Νικόλαος ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ
Περίληψη

Στο ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Τριάντα της Ρόδου αποκαλύφθηκε πρόσφατα μια κυπριακή εικόνα Δέησης, χρονολογημένη με επιγραφή στα 1514, στην οποία εικονίζονται γονυπετείς ο κεκοιμημένος αναγνώστης Παύλος και η σύζυγός του. Οι σωζόμενες επιγραφές και η σύγκριση με σύγχρονα κυπριακά παράλληλα, σε συνδυασμό με τον εντοπισμό του έργου εκτός Κύπρου, καταδεικνύουν τη σημασία του.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)