Ιδιαιτερότητες στον αρχικό τοιχογραφικό διάκοσμο του ναού του Αγίου Αθανασίου στον Άνω Παρακάλαμο Ιωαννίνων (1546)


Δημοσιευμένα: Jan 1, 2013
Λέξεις-κλειδιά:
1546 Ήπειρος Άνω Παρακάλαμος ζωγραφική τοιχογραφίες εικονογραφία
Νίκη ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
Περίληψη

Στον αρχικό τοιχογραφικό διάκοσμο του Αγίου Αθανασίου (1546), τα θέματα αντλούνται από τη βυζαντινή παράδοση της ευρύτερης περιοχής, με ορισμένα εικονογραφικά στοιχεία που είναι ιδιαιτέρως σπάνια, όπως η απεικόνιση του Χριστού στη Βαϊοφόρο και στην Κοίμηση και ο σχολιασμός των παραστάσεων με δίστιχα ιαμβικά επιγράμματα του Χριστόφορου Μυτιληναίου. Επιπλέον, διαπιστώνονται κοινές καταβολές μεταξύ του ανώνυμου ζωγράφου του Αγίου Αθανασίου και του Ηπειρώτη ζωγράφου Ευστάθιου Ιακώβου και τίθεται το ζήτημα της ταύτισής τους.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.