Εντοιχισμένα αγγεία σε εκκλησίες της Κρήτης: Πρώτες παρατηρήσεις απο την καταγραφή του υλικού στην περιοχή του Νομού Ρεθύμνου


Δημοσιευμένα: Jan 1, 2013
Λέξεις-κλειδιά:
Βενετική περίοδος Κρήτη εντοιχισμένα αγγεία/bacini Nομός Ρεθύμνου
Anastasia G. YANGAKI
Περίληψη

Στη μελέτη παρουσιάζονται οι προκαταρκτικές παρατηρήσεις που προήλθαν από τη μελέτη των εντοιχισμένων αγγείων σε ναούς του Νομού Ρεθύμνου (Κρήτη). Γίνεται αναφορά στις περιοχές του Νομού στις οποίες η πρακτική εντοιχισμού ήταν περισσότερο διαδεδομένη, στις βασικές μορφές διάταξης των αγγείων στους εξωτερικούς τοίχους των ναών και στις ποικίλες κατηγορίες εφυαλωμένων αγγείων που έχουν εντοιχιστεί σε αυτούς.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.