Η παλαιολόγεια εικόνα του Χριστού ἐν δόξῃ με τους αποστόλους στο Μουσείο του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας


Δημοσιευμένα: Jan 1, 2013
Λέξεις-κλειδιά:
Παλαιολόγεια τέχνη/εικόνες 14ος 15ος αιώνας Χριστός ἐν δόξῃ εικονογραφία Άννα Παλαιολογίνα Νοταρά βυζαντινές εικόνες
Νεκτάριος ΖΑΡΡΑΣ
Περίληψη

Σκοπός της μελέτης είναι η επανεξέταση της παλαιολόγειας εικόνας του Χριστού ἐν δόξῃ με τους αποστόλους, που σήμερα βρίσκεται στο Μουσείο της ελληνικής κοινότητας της Βενετίας και η οποία παλαιότερα χρονολογήθηκε στα μέσα του 14ου αιώνα. Το σύνολο των στοιχείων της εικόνας συνηγορούν υπέρ της χρονολόγησής της στις αρχές του 15ου αιώνα. Η κωνσταντινουπολίτικη αυτή εικόνα της Βενετίας αναμφισβήτητα αποτελεί ένα έργο-κλειδί για την τέχνη της ύστερης παλαιολόγειας περιόδου, διότι προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για την επίδραση της τέχνης αυτής στη διαμόρφωση της λεγόμενης κρητικής σχολής.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)