Οι τοιχογραφίες του Πρωτάτου και το πρόσωπο του αυτοκράτορα


Δημοσιευμένα: Jan 1, 2013
Λέξεις-κλειδιά:
Πρωτάτο «Νέος Κωνσταντίνος» Ανδρόνικος Β ́ Παλαιολόγος νεότητα αυτοκρατορικό πορτραίτο παλαιολόγεια ζωγραφική ρητορική των εικόνων
Ανέστης ΒΑΣΙΛΑΚΕΡΗΣ
Περίληψη

Οι ιδιομορφίες μιας κεντρικής απεικόνισης του Κωνσταντίνου στο Πρωτάτο, προπαντός η νεότητα, διερευνώνται σε σχέση με τα αυτοκρατορικά πορτραίτα των Παλαιολόγων και τη ρητορική κατασκευή του «Νέου Κωνσταντίνου». Τα συμπεράσματα φωτίζουν μια ακόμη πλευρά της σχέσης ρητορικής και εικαστικής δημιουργίας στο ύστερο Βυζάντιο. Επίσης, οδηγούν στην υπόθεση ότι οι τοιχογραφίες του Πρωτάτου χορηγήθηκαν από τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο Β ́ Παλαιολόγο, και μάλιστα σε σύντομο διάστημα από την ανάρρησή του στο θρόνο το 1282, ως μια σαφής δήλωση αλλαγής στην εκκλησιαστική πολιτική.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.