Μία εναλλακτική εικονογράφηση: Εικονιστικά σχόλια περιθωρίου στον κώδικα Coislin 88 της Εθνικής Βιβλιοθήκης του Παρισιού


Δημοσιευμένα: Jan 1, 2013
Λέξεις-κλειδιά:
Μεσοβυζαντινή περίοδος 11ος αιώνας Όρος Λάτρος μονή Κελλιβάρων εικονογραφημένα χειρόγραφα του Ιωάννη της Κλίμακος εικονιστικά σχόλια περιθωρίου
Kalliroe LINARDOU
Περίληψη

Η παρούσα μελέτη εξετάζει μια σειρά ευφάνταστων και άγνωστων μέχρι σήμερα εικονιστικών σχολίων περιθωρίου (marginalia figurata) στον κώδικα Coislin 88 της Εθνικής Βιβλιοθήκης του Παρισιού και εστιάζει στη διατύπωση κάποιων προβληματισμών που αφορούν στον εικαστικό χαρακτήρα της γραφής. Μεταξύ άλλων προτείνεται ότι τέτοιου τύπου εικονιστικά σχόλια περιθωρίου μπορεί να λειτουργούσαν και ως εναλλακτική εικονογράφηση. Τέλος, ο κώδικας χρονολογείται με ασφάλεια στο β ́ μισό του 11ου αιώνα και αποδίδεται τεκμηριωμένα στο βιβλιογραφικό εργαστήριο της μονής Κελλιβάρων του Όρους Λάτρος.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.