Η αρχιτεκτονική του καθολικού της μονής Αγίου Δημητρίου Στομίου (τ. Τσαγέζι)


Δημοσιευμένα: Jul 6, 2011
Λέξεις-κλειδιά:
μέσα 16ου αιώνα Θεσσαλία αρχιτεκτονική καθολικό μονής αναπαράσταση
Χαράλαμπος ΜΠΟΥΡΑΣ
Περίληψη

Το μνημείο, κοντά στο Στόμιον, ήταν σε πλήρη ερείπωση το 2003. Διάφορα μορφολογικά και κατασκευαστικά του στοιχεία το κατατάσσουν στην πρώιμη τουρκοκρατία. Η αναπαράστασή του έγινε με βάση δύο σχέδια του A. Normand (1851). Ο τύπος του καθολικού είναι ο λεγόμενος αγιορίτικος με λιτή. Άξιο προσοχής είναι ότι αντιγράφει πιστά τον ναό του λεγομένου Προφήτη Ηλία Θεσσαλονίκης.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)