Δελτίον XAE 1 (1884-1891), Περίοδος A'

Δημοσιευμένα: 1892-01-01

Εκτύπωση: Βασιλικόν τυπογραφείον Νικολάου Γ. ΙΓΓΛΕΣΗ

Πρωτοσέλιδα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρχείον

Τ. ΜΑΡΑΤΟΣ, Ιωάννης Μ. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ

Καταστατικόν της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εγκύκλιος της ιδρύσεως της Εταιρείας

Αλέξανδρος Σ. ΒΑΡΟΥΧΑΣ, Ιωάννης Μ. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ

Έκθεσις των κατά το έτος 1885 εργασιών

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επιστολή Χαριλάου Τρικούπη

Χαρίλαος ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

Γενική Συνέλευσις 2 Ιουλίου 1889

(XAE) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ταμείον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

(XAE) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατάστασις Ταμείου (19 Φεβρουαρίου 1890 - 31 Δεκεμβρίου 1890)

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εγκύκλιοι

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επιστολή του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Νεοφύτου Η΄

ΝΕΟΦΥΤΟΣ Η΄ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Κατάστασις του Ταμείου (1 Ιανουαρίου 1891 - 31 Δεκεμβρίου 1891)

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιδρυταί της Εταιρείας

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρχαί της Εταιρείας

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ευεργέται-Δωρηταί

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πίναξ μελών

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στήλη των αποβιωσάντων μελών

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Περιεχόμενα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διορθώσεις

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ