Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Βέη (1883-1958)

Δημοσιευμένα: 1960-01-01

Εκτύπωση: Μ. Δ. ΜΥΡΤΙΔΗΣ

Πρωτοσέλιδα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Περιεχόμενα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πρόλογος

Γεώργιος Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Νεκρολογία. Νίκος Α. Βέης (BEES)

Μανόλης ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, Ευγενία Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

Η ψηφιδωτή εικόνα της Πάτμου

Άννα ΜΑΡΑΒΑ-ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δημήτριος Ευαγγελίδης

Σωτήριος Ι. ΔΑΚΑΡΗΣ

Άννα Αποστολάκη

Μανόλης ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Περιλήψεις

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οπισθοσέλιδα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ