Παράδοση, Τέχνη και Εκπαίδευση στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης


Δημοσιευμένα: Dec 17, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
λαογραφικό μουσείο σύγχρονη τέχνη textile art Σαρακατσάνοι
Παρασκευή Κερτεμελίδου
Περίληψη
.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Ανταποκρίσεις και Παρουσιάσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Παρασκευή Κερτεμελίδου, Τμήμα Κινηματογράφου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
δρ. αρχιτέκτων_ μουσειολόγος
Αναφορές
Κερτεμελίδου, Π. (2016). Η αναπαράσταση της καλύβας στο Λαογραφικό Μουσείο Σαρακατσάνων των Σερρών και η σχέση της με τις απαρχές του αρχιτεκτονικού συντακτικού. Στο Οι Σέρρες και η περιοχή τους, 100 χρόνια από την απελευθέρωση (1913-2013). Πρακτικά Γ’ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου (σσ. 68-78). Σέρρες: Δήμος Σερρών.
ΛΕ.Μ.Μ.-Θ. Ιστοσελίδα του Μουσείου. http://www.lemmth.gr/
Οικονομίδου-Μπότσιου, Φ. (2006). Τα Σαρακατσάνικα Κεντίδια. Θεσσαλονίκη: ΛΕΜΜ-Θ.
Φιλιππίδη, Ε. (1994). Η Σαρακατσάνικη ποδιά της Θράκης. Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη – «ΜΕΛΙΣΣΑ».
Χατζημιχάλη, Α. (1957). Σαρακατσάνοι, Τόμος Πρώτος. Αθήνα: ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ.
Χατζητάκη-Καψωμένου, Χ. (1978). Οδηγός για τη συλλογή του υλικού και οργάνωση τοπικού λαογραφικού μουσείου. Θεσσαλονίκη: «Τέχνη» Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)