Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση

2022-02-21

Το περιοδικό Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση αποτελεί επιστημονική έκδοση ανοικτής πρόσβασης του Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Εκδίδεται δύο φορές τον χρόνο και δημοσιεύει εργασίες στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Το περιοδικό Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση ευρετηριάζεται στις εξής βάσεις δεδομένων: ERIH Plus, Worldcat, Crossref, DRJI, MIAR, LearnTechLib, Google Scholar.