Πληροφορίες για Συγγραφείς

Ενδιαφέρεστε να υποβάλετε την εργασία σας σε αυτό το περιοδικό; Σας συνιστούμε να συμβουλευθείτε τα "Σχετικά" στην ιστοσελία για τους κανονισμούς και τις διαδικασίες του περιοδικού, καθώς και τις "Οδηγίες για τους Συγγραφείς". Οι συγγραφείς πρέπει να εγγραφούν στο περιοδικό προτού υποβάλλουν την εργασία τους, ή, εάν είναι ήδη εγγεγραμμένοι πρέπει απλώς να συνδεθούν με το λογαριασμό τους και να ξεκινήσουν τη διαδικασία που ολοκληρώνεται σε 5 στάδια.