Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Πληροφορίες για Υπευθύνους βιβλιοθηκών

Ενθαρρύνουμε τους υπεύθυνους ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών να συμπεριλάβουν αυτό το περιοδικό στους καταλόγους ηλεκτρονικών περιοδικών που διαθέτουν. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι το ελεύθερης πρόσβασης εκδοτικό σύστημα του περιοδικού αυτού είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί να φιλοξενηθεί από βιβλιοθήκες προκειμένου το ακαδημαϊκό τους προσωπικό να μπορεί να το χρησιμοποιήσει για την έκδοση δικών του περιοδικών (βλέπε Open Journal Systems)